22.09.2014

Hariduskeskus „Tallinna Vene lütseum“ SA jätkab oma tööd

Austatud õpilased ja lapsevanemad!

Kui teil

 on soov maksimaalselt hästi valmistuda lõpu- ja sisseastumiseksamiteks;

 esineb raskusi aineõppes, sh sellepärast, et seda tuleb õppida emakeelest erinevas keeles;

 ülikooli (vastuvõtu)programm on oluliselt keerulisem kooli ainekavast, mistõttu on vajalikud lisateadmised, siis võtke ühendust.

Sihtasutus“Tallinna Vene Lütseum“, mis töötab Tallinna Linnavalitsuse toetusel , kutsub teid konsultatiivsetele õpingutele matemaatikas (grupid töötavad nii eesti kui vene keeles) keemias ja bioloogias (grupid töötavad vene keeles) ja eesti ärikeeles.

Aitame teid seatud eesmärkide saavutamisel!

Ainealased konsultatsioonid algavad oktoobris 2015.

Konsultatsioonidele on vaja registreeruda SIIN.